Bộ 5 chiếc kẹp giấy nến có thể tái sử dụng.

Một giải pháp thay thế thực sự cho mẫu mô hình tự dính!

7,14 €
Bao gồm 19% Thuế GTGT , thêm Vận chuyển (DHL Paket)
  • Hàng có sẵn
  • thời gian giao hàng: 2 - 3 ngày làm việc Nước ngoài
Khách hàng cũng đã mua thêm các mặt hàng sau: