Cồn isopropanol 70% trong 5 lít

Một phần quan trọng của mỗi người mẫu móng tay!

23,80 €
4,76 € Mỗi 1 l
Bao gồm 19% Thuế GTGT , thêm Vận chuyển (Gefahrgut)
  • Hàng có sẵn
  • thời gian giao hàng: 2 - 3 ngày làm việc Nước ngoài