Cồn isopropanol 99.9% trong 5 lít

Một phần quan trọng của mỗi người mẫu móng tay!

26,18 €
5,24 € Mỗi 1 l
Bao gồm 19% Thuế GTGT , thêm Vận chuyển (Gefahrgut)
  • Hàng có sẵn
  • thời gian giao hàng: 2 - 3 ngày làm việc Nước ngoài