Gạc tế bào Lohmann & Rauscher gói 2x500

Đơn giản chỉ là phụ kiện lý tưởng và linh hoạt!

4,76 €
Bao gồm 19% Thuế GTGT , thêm Vận chuyển (DHL Paket)
  • Hàng còn rất ít
  • thời gian giao hàng: 2 - 3 ngày làm việc (Nước ngoài)
Khách hàng cũng đã mua thêm các mặt hàng sau: