Hochheiderweg 75, 26123 Oldenburg   • Ma-pe 9-17 tuntia   • ✆ +49 (0) 441-379 48 48 0   • mai@maiwell.com              

Tämän verkkokaupan ehdot ja ehdot

Tämän verkkokaupan ehdot ja ehdot


§ 1 Yleinen, soveltamisala
(1) Nämä yleiset myyntiehdot (GTC) koskevat kaikkia asiakkaidemme (jäljempänä "ostajien") välisiä liikesuhteita. Soveltamisalaa sovelletaan vain, jos ostaja on yrittäjä (§ 14 BGB), julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityinen rahasto.

(: Ware myös jäljempänä), riippumatta siitä, onko tuotamme tai itse tavaroiden hanki toimittajilta (§§ 433, 651 Saksan siviililaki) (2) AVB sovelletaan erityisesti sopimuksiin, myyntiä ja / tai tavaran luovutuksesta. Niiden versiota koskevaa GTC-sopimusta pidetään myös puitesopimuksena tulevista sopimuksista irtaimen omaisuuden myynnistä ja / tai toimittamisesta saman ostajan kanssa ilman, että meidän on viitattava niihin uudelleen jokaisessa yksittäisessä tapauksessa.

(3) Meidän GTC koskee yksinomaan. Ostajien poikkeavat, ristiriitaiset tai täydentävät ehdot tulevat vain osaksi sopimusta, jos ja siltä osin kuin olemme nimenomaisesti hyväksyneet niiden pätevyyden. Tämä hyväksyntävaatimus pätee joka tapauksessa esimerkiksi silloin, kun toimitamme hänelle ehdoitta ostajien ehtojen ja ehtojen tuntemuksen.

(4) Yksittäisissä tapauksissa ostajan kanssa tehdyt yksittäiset sopimukset (mukaan lukien vakuussopimukset, täydennykset ja muutokset) ovat joka tapauksessa etusijalla näihin yleissopimuksiin. Tällaisten sopimusten sisällöstä tulee olla kirjallinen sopimus tai kirjallinen vahvistus.

(5) Oikeudellisesti asiaankuuluvat ilmoitukset ja ilmoitukset toimitetaan päättymisen jälkeen ostaja meitä vastaan ​​(esim määräaikojen asettaminen, vikoja, irtisanomisilmoituksen tai vähennys) on voimassa ainoastaan ​​kirjallisesti.

(6) Lakisääteisten säännösten pätevyyden merkinnät ovat vain selkeyttäviä. Jopa ilman tällaista selvennystä sovelletaan lakisääteisiä säännöksiä, jollei niitä ole suoraan muutettu tai nimenomaisesti jätetty ulkopuolelle näissä yleissopimuksessa.


§ 2 Sopimuksen tekeminen
(1) Tarjoukset eivät ole sitovia. Tämä pitää paikkansa, vaikka otimme luettelot, tekniset asiakirjat (kuten piirustukset, suunnitelmat, laskelmat, laskelmat, viittaukset DIN-standardit), muiden tuotteiden kuvauksia tai asiakirjoja - myös sähköisessä muodossa - ovat lähteneet, jossa me otsikko ja tekijänoikeudet pidätetään.

(2) Ostajan tavaraa pidetään sitovana sopimusilmoituksena. Ellei tilauksessa toisin mainita, meillä on oikeus hyväksyä tämä sopimusilmoitus 1 viikon kuluessa sen vastaanottamisesta.

(3) Hyväksyntä voidaan julistaa joko kirjallisesti (esimerkiksi tilausvahvistuksella) tai toimittamalla tavarat ostajalle.
§ 3 Toimitusaika ja toimitusviive
(1) Toimitusaika on erikseen sovittu tai määritelty meille, kun tilaus hyväksytään. Jos näin ei ole, toimitusaika on noin 6 viikkoa sopimuksen tekemisestä.

(2) Jos emme pysty täyttämään sitovia toimitusaikoja syistä, joista emme ole vastuussa (palvelun epäonnistuminen), ilmoitamme ostajalle viipymättä ja samalla ilmoitamme odotetusta uudesta toimitusaikasta. Jos palvelua ei ole saatavana uudella toimitusajalla, meillä on oikeus peruuttaa sopimus kokonaan tai osittain. Korvaamme välittömästi ostajan jo toimittamat vastikkeet. Siinä tapauksessa, että palvelua ei ole saatavissa tässä mielessä, etenkään toimittajaltamme, joka ei ole oikea-aikainen itsensä toimittama, jos meillä on yhteneväinen suojaustransaktio.

Lakisääteisten peruuttamista ja irtisanomista oikeudet sekä lait sopimuksen täytäntöönpanoon lukuun vastuun (esim mahdottomuus tai kohtuuton suorituskykyä ja / tai lisäsuoritustaso) säilyvät muuttumattomina. Ostajaryhmän irtisanomisoikeus ja irtisanominen tämän yleissopimuksen 8 §: n mukaisesti pysyvät ennallaan.

(3) Toimitusvelvollisuutemme esiintyvät lakisääteisissä säännöksissä. Joka tapauksessa vaaditaan ostajalta muistutus. Jos joudumme toimituksen viivästymiseen, ostaja voi vaatia lausekorvauksen korvaamista viivästyneiden vahinkojen varalta. Kuhunkin suoritettuun oletettuun kalenteriviikkoon kiinteämääräinen summa on 0,5 prosenttia nettohinnasta (toimitusarvo), mutta enintään viisi prosenttia myöhässä toimitettujen tavaroiden toimitusarvosta. Varaamme todisteen, että ostajalle ei ole aiheutunut vahinkoa tai vain huomattavasti pienempi vahinko kuin edellä mainitulla kiinteällä korolla.

§ 4 Peruuttamisoikeus

(1) Kuluttajilla on kahden viikon peruuttamisoikeus. Peruutuksen peruuttamisoikeus Voit irtisanoa sopimuksen kahden viikon kuluessa ilman syytä kirjallisesti (esim. Brief, faksi, sähköposti) tai - jos tavarat ennen määräaikaa - palauttamalla tavaran. Ajanjakso alkaa saatuaan tämän ohjeen kirjallisesti, mutta ei ennen kuin saa tavaran vastaanottajalle (jos toistuvia toimituksia samankaltaisia ​​tavaroita ei ennen kuin saivat ensimmäisen osittaisen toimitus) eikä myöskään täyttämään velvoitteitaan kohti § 312c kohta. 2 BGB yhdessä § 1. 1, 2 ja 4 BGB-sekä meidän velvoitteiden § 312e. 1, virke 1 BGB yhdessä § 3 EGBGB. Peruuttamista aika riittää lähettää menettämistä tai asia. Peruuttamisen Is_Closed lähetettävä: Maiwell, omistaja: May Lam, Hochheiderweg 75, 26123 Oldenburg.Widerrufsfolgen Jos peruutus, toisiaan saanut etuuksia palasi ja mahdolliset hyödyt (Esim. Korot) herauszugeben.Paketversandfähige asiat ovat meidän vaara zurückzusenden.Sie on vastattava kustannuksista tavaran palauttamisesta jos toimitetut tavarat tilattu ja jos hinta palautetaan enintään määrä, joka on 150 euroa tai jos korkeampaan hintaan asia aikaan peruuttamisen vielä vastikkeen tai olet tehnyt sopimukseen sovitun erän. Muussa tapauksessa palautus on maksutonta. Ei-paketteja noudetaan omalla paikkakunnallasi. Maksujen palauttamisen velvoitteet on täytettävä 30 päivän kuluessa. Ajanjakso alkaa sinulle, kun lähetät peruuttamisen tai tavaroita, meille niiden vastaanottamisesta. (2) Ilmoitathan ennen paluuta alle mai@maiwell.com ilmoittaa tuottoa. Näin voit taata meille nopein mahdollinen toimeksiannosta tuotteita. (3) Huomatkaa, että edellä (2) modaliteetin kutsutaan ei ist.§ edellytys tehokkaalle oikeutta 5 Toimitus, riskin siirto, hyväksynnän, oletus hyväksymisestä (1) Toimitus on ex warehouse, jossa suorituspaikka on. Pyynnöstä ja kustannuksella ostajan, tavarat lähetetty toiseen määräpaikkaan (myynti). Jollei toisin ole sovittu, meillä on oikeus millainen lähetyksen (erityisesti kuljetusyritykset, merenkulku, pakkaus). (2) Jos ostaja on laiminlyönyt hyväksynnän, hän epäonnistuu teko yhteistyön tai viivästyy meidän toimitus on erilainen, ostajan syistä, meillä on oikeus saada korvausta niistä aiheutuvien vahinkojen lukien lisäkulut (esim varastointikustannukset) kysyntään. Tätä varten veloitetaan kiinteämääräinen korvaus i. H. v. 20 euroa kalenterivuorokaudelta alkaa toimituksen tai - ilman toimituksen ajan - sanoman kanssa valmiutta toimituksen Ware.Der osoitettu lisääntyvän vaurioita ja meidän oikeudellisia vaateita (erityisesti korvaaminen lisäkustannuksista, kohtuullinen korvaus, päättyminen) säilyvät ennallaan; kertakorvaus on kuitenkin laskettava ylimääräisiin rahamääräisiin korvauksiin. Ostajalla on oikeus todistaa, että emme ist.§ kärsinyt mitään tai huomattavasti pienempi tappio kuin edellä kertakorvaus 6 Hinnat ja maksut (1) Jos tietyssä tapauksessa toisin ole sovittu, meidän voimassa ajankohtana sopimuksen tekemistä hinnat ovat, ja Vaikka varastosta, sis. alv. (2) Kun lähettämistä ostosta (4 § kohta. 1), ostaja vastaa kuljetuskustannuksista varastosta ja kustannukset mahdollisesti haluamaan ostaja kuljetusvakuutusta. Ellemme tarjota maksamia kuljetuskustannuksia yksittäistapauksissa Varsinainen lasku, kuljetus peritään (liikennettä lukuun ottamatta vakuutuksia) i. H. v. 110 euroa sovitun mukaan. Tullit, maksut, verot ja muut julkiset maksut, jonka ostaja maksaa. emme ota takaisin kuljetus- ja muissa pakkauksissa mukaisesti Ordinance se tulee ostajan omaisuutta; paitsi kuormalavoja. (3) Ostohinta on maksettava viimeistään toimituksen tavaroita. (4) Lopussa edellä maksuaikaa, ostaja on oletusarvo. Kauppahinta edellyttää soveltaa viivästyskorkoa on sovellettava lakisääteinen viivästyskorko korko. Pidätämme oikeuden vaatia myöhästymisestä aiheutuvia lisävahinkoja. Kauppiaat pysyvät väitteemme kaupallisen viivästyskorot (§ 353 HGB) muuttumattomina. (5) Ostaja päältä tai säilyttämisen vain siltä osin kuin laillisesti perustettu saatavansa tai on kiistaton. Jos siinä ilmenee vikoja toimituksen 7 §. 8 eivät muutu. (6) Jos sen jälkeen, sopimuksen tekemistä että väite on vaarassa ostohinnan vuoksi tehottomuus ostajan (esimerkiksi hakemus maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista), meistä tulee mukaisia palvelussuhteen ehtojen vastaiset lakisääteiset säännökset jallä Fristsetzungin jälkeen - sopimuksen peruuttaminen (§ 321 BGB). Sopimuksissa, joita ei voida hyväksyä (muokattuja), voimme ilmoittaa eroamisen välittömästi. Lakisääteisiä säännöksiä annosteltavuuteen asettaa määräajan pysyvät unberührt.§ 7 Omistuksenpidätys (1) kunnes täysi maksu Kaikkien nykyisten ja tulevien vaateet ostosopimuksen ja jatkuva liikesuhde (varmistettu väittää), pidätämme tavaroiden omistamiseen ennen myyty. ( 2) Omistusoikeuden säilyttämiseen oikeuttavia tavaroita ei voida sitoa kolmansille osapuolille tai siirtää vakuudeksi ennen vakuuksien saamisen täysimääräistä maksamista. Ostajan tulee ilmoittaa meille välittömästi kirjallisesti, jos ja siinä määrin kolmansien osapuolten tapahtua meidän tavaroita. (3) Ostajamaan erityisesti maksamatta jättäminen ostohinnan vuoksi, meillä on oikeus peruuttaa lakisääteisen sopimuksen määräyksiä ja Tavaroiden palauttaminen omistusoikeuden säilyttämisen ja peruuttamisen perusteella. ostaja ei maksa kauppahintaa takia, emme voi vedota näitä oikeuksia vain, jos meillä on ostaja aiemmin asetettu kohtuullinen maksuaikaa tai tällaisen määräajan, että lain säännöksiä on tarpeetonta. (4) Ostaja on myönnetty Nimikkeen tavaroiden säilyttäminen tavanomaisessa liiketoiminnassa jatkuu edelleen ja / tai prosessoidaan. Tässä tapauksessa sovelletaan seuraavia määräyksiä. (EN) omistuksenpidätyksellä ulottuu tuotteisiin luoma sekoittamista tai yhdistelmä tuotteistaan ​​niiden täydestä arvosta, jossa me pidetään valmistaja. Jos omistusoikeudet pysyvät käsittelyssä, sekoittamisessa tai yhdistämisessä kolmansien osapuolten tavaroiden kanssa, hankimme yhteisomistuksen suhteessa käsiteltyjen, sekoitettujen tai yhdistettyjen tavaroiden laskuarvoihin. Muuten, sama kuin tuotteisiin, jotka toimitetaan omistuksenpidätystä. (B) koskee syntyvä tuote, vaatimus johtuvat tavaroiden myyntiin tai tuotteiden saamisia kolmansille, ostaja jo kokonaan tai määrää mahdollisista yhteisomistuksen edellä esitetty Turvallisuus meille. Hyväksymme tehtävän. Edellä 2 kohdassa mainittua ostajaa koskevat velvollisuudet koskevat myös osoitettuja vaatimuksia. (C) Meidän vieressä oleva ostaja on edelleen valtuutettu keräämään vaatimuksen. Sitoudumme olemaan perimiseen kunhan ostaja täyttää maksuvelvollisuuttaan täyttämään meille kuulu jälkikäteen, hakemusta ei ole tehty päättämään menettelyn aloittamisesta ja mitään muuta vikaa ole ilmennyt sen suorituskykyä. Jos näin on, voimme vaatia, että ostaja antaa meille osoitettu väitteet ja niiden velallisten saada kaikki tarvittavat tiedot keräämiseen, luovuttaa kyseiset asiakirjat ja ilmoittaa velallisille (kolmansille osapuolille) toimeksiannon. (D) Jos realisointiarvo meidän saatavia yli 10%, me on heti ostajan arvopapereita harkintansa freigeben.§ 8 Takuuvaateet jonka ostaja (1) (sisältäen väärä ja lyhyitä toimitusaikoja ostajan oikeuksia koskevat materiaalivirheet ja viat sekä sopimaton Kokoonpano tai virheellinen kokoamisohje), lakisääteisiä säännöksiä sovelletaan, jollei jäljempänä toisin mainita. Erityinen lakisäädösten lopullisen tavaroiden toimitus kuluttajalle (toimittaja turvautua acc. §§ 478, 479 Saksan siviililaki) säilyvät muuttumattomina kaikissa tapauksissa. (2) perusteella meidän Takuuvastuuvaatimuksiin ensisijaisesti otettu tavaran laadusta sopimuksen. pidetään sopimuksen tavaroiden luonne, joka nimetään sellaiseksi tuotetiedot, jotka jätettiin ostajalle ennen tilauksensa kuulumattomat samalla tavalla kuin nämä ehdot sopimuksessa. (3) Jos joiden luonne ei ole suostunut lakisääteisen järjestelmän onko kyseessä puute (434 §: n 1 momentti S 2 ja 3 BGB). Kuitenkin julkisia lausuntoja valmistajan tai muiden kolmansien osapuolten (esim mainosviestejä) emme ota vastuuta. (4) takuuvaateiden Ostajan edellytetään, että hän on havainnut hänen lakisääteisten tarkastusten ja valitus (§§ 377, 381 HGB). Jos tarkastuksen aikana on vika tai myöhemmin, meille on ilmoitettava välittömästi. Ilmoitus katsotaan välittömästi, jos se tapahtuu kahden viikon kuluessa; vastaamaan määräaikaa, mainoksen oikea-aikainen lähettäminen riittää. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Riippumatta edellä olevista tarkastus- ja kantovelvoitteista ostajan on ilmoitettava selvät virheet (mukaan lukien virheellinen ja lyhyt toimitus) kahden viikon kuluessa toimituksesta; zAjanjaksoon riittää puutteiden ilmoittaminen ajoissa. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. ostaja ei yllä tiettyjä puutteita, meidän vastuu julkistamatonta vika on suljettu pois. (5) Jos toimitettu tuote on viallinen, ostaja voi ensin korjata korjata vian (parannus) tai toimituksen virheettömiä tavaroita (vaihto) kysyntään. Jos ostaja ei selitä, mistä valituista kahdesta oikeudesta tahansa, voimme asettaa hänelle kohtuullisen määräajan. Jos ostaja ei tee valintaa määräajassa, äänioikeus siirtyy meille kauden lopussa. (6) Meillä on oikeus tehdä myöhemmät suoritukset riippuvaisiksi ostajan maksettavasta kauppahinnasta. Kuitenkin ostaja on oikeus pidättää kohtuullinen suhteessa viallinen osa kauppahinnasta. (7) Takaus päättyy kanssa häiriöitä, korjaustyöt ulkopuolisten luvaton. Takuuvaatimusten luovutus ei kuulu. Vaihdetut osat tulevat omaisuudeksi. Korvausta tai korjausta varten takaamme samalla tavoin kuin ostajalle. Takuu ei ole pidennetty vian korjaamisen jälkeen. siirtää takuu raukeaa, jos vika johtuvat virheellisestä käsittelystä tai virheellisestä asennuksesta asiakkaan tai ulkopuolisten luvaton syntyy. (8) ostajan antaa meille tarvittavaa aikaa, koska täyttäminen ja tilaisuus varsinkin hylätyt tavarat tarkastusta varten. Täydentävyyden, erityisesti liikenteen, matkustuksen, työvoiman ja materiaalikustannusten, välttämättömät kulut ovat meille vastuussa. Korvauksen yhteydessä ostajan on palautettava viallinen tuote meille lakisäädösten mukaisesti. (9) Kiireellisissä tapauksissa, esim. vaarassa käyttöturvallisuus tai estämään kohtuutonta haittaa, ostajan on korjattava kyseinen vika itse ja vaatia korvausta tämän objektiivisesti välttämättömien menojen oikea. Meille on heti ilmoitettava tällaisesta itsearvioinnista, mikäli mahdollista etukäteen. Oikeus itse ei ole, jos me oikeus kieltäytyä tehokkaasti lievittää mukaan pakollisiin varauksiin. (10) Jos jälkikäteen on epäonnistunut tai päättynyt myöhään ostajan suorituksen asetettava määräaika onnistu tai tarpeetonta lakisääteisen säännösten ostaja voi peruuttaa ostosopimuksen tai alentaa ostohintaa. Kuitenkin purkaminen ei ole merkittävä vika. (11) ostaja vahingoista tai korvausta hukkaan menot ovat olemassa vain mukaisesti § 8, lisäksi ne ausgeschlossen.§ 9 Muut tartuntaa (1) Ellei näistä AVB lukien seuraavista määräyksistä muuten meillä on vastuussa rikkomisesta sopimus- ja muita kuin sopimusvelvoitteita asiaa koskevien lakisääteisten määräysten (2) vahingoista olemme vastuussa -. niiden oikeudellisesta syystä - törkeään. Siinä tapauksessa on kyse pelkästä huolimattomuudesta, me Nura) aiheuttamista vahingoista vahinkoa ruumiilliseen koskemattomuuteen tai terveyteen, b) vahingoista, jotka johtuvat rikkomisesta sopimusvelvoitteen (velvoite, jonka täyttäminen on olennaista asianmukaisen sopimuksen toteuttamiseen ja täyttämisen osapuolten luottamus ja luottamus säännöllisesti); Tässä tapauksessa meidän vastuu rajoittuu korvausta ennakoitavissa, tyypillisesti syntyvään vahinkoon. (3) Vastuunrajoituksia johtuva kohta. 2 kohtaa ei sovelleta, jos olemme vilpillisesti piilotettu vika tai tae laadusta tavarat ovat vallanneet. Sama koskee saatavia ostajalle alle tuotevastuulain. (4) Koska rikkominen veroton ei koostu vika, ostaja saa peruuttaa tai purkaa sopimus, jos me olemme vastuussa rikkomisesta. Vapaa oikeus irtisanomiseen ostajalle (erityisesti § 651, 649 BGB) ei kuulu. Lakisääteisiä vaatimuksia ja Rechtsfolgen.§ 10 rajoittaminen (1) (2) Poiketen § 438 soveltaa keskinäisten saamisten osapuolten vanhenee lakia, kunhan ei muuta ole määritetty .. 1 nro 3 BGB yleinen vanhentumisaika aineellisista ja oikeudellisista puutteista johtuvat saatavat yhden vuoden kuluttua toimituksesta. Jos hyväksyntä on sovittu, vanhentumisaika (1 1 § 438 kohta. Nro BGB) 1 BGB alkaa hyväksymistä. (3) Tämä ei vaikuta lakisääteisiin erityissäännöt rem kolmansien osapuolten vaateet (rakennusten ja rakennusmateriaalien § 438 kohta. Nro 2 ), tavarantoimittajien turvaamistoimista (§ 479 BGB) sekä § 8 Abs.2 ja 3 vahingonkorvausvaatimusta. Näissä tapauksissa vain lakisääteisten rajoitukset ovat voimassa. (4) Sikäli olemme velkaa ostajalle mukaisesti § 8 vuoksi tai seurauksena puutteesta vahingoista lakisääteinen vanhentumisaika myynnin lain (§ 438 BGB) sovelletaan myös kilpailevia sopimussuhteen ulkopuolista korvausvaatimuksia ellei hakemuksen säännöllisen lakisääteinen rajoitus (§§ 195, 199 BGB) yksittäistapauksissa johtaa lyhyemmän ajan. Rajoittamisesta tuotevastuulaki kuuluvat joka tapauksessa unberührt.§ 11Rechtswahl ja toimivalta (1) lainsäädännön mukaan Saksan liittotasavallan lukuun kaikkien kansainvälisten ja ylikansallisten (sopimus) perusteella tämä AVB ja kaikki oikeudelliset suhteidemme ja ostajan, erityisesti YK: n Kauppalaki. Otsakkeiden säilyttämisen edellytykset ja vaikutukset alk. § 6 kuitenkin laissa vastaavien sijainnista asian niin pitkälle kuin sen jälkeen valinta lakiin perustuvan Saksan oikeuden on virheellinen tai tehoton. (2) Jos ostaja on liikemies i.S.d. Kauppalain oikeushenkilö julkisoikeudellinen tai julkinen erityinen rahasto, yksinomainen - ja kansainväliset - toimivalta kaikissa riitoja suoraan tai välillisesti johtuvat sopimussuhde meidän kotipaikka Oldenburg. Meillä on kuitenkin oikeus nostaa kanne myös ostajan yleiseen toimivaltaan.