Dũa móng hạt hẹp/tròn màu trắng 80/80 50 cái.

Gói giá trị lý tưởng cho việc làm móng tay của bạn!

11,90 €
Bao gồm 19% Thuế GTGT , thêm Vận chuyển (DHL Paket)
  • Hàng không có sẵn