Cồn isopropanol 70% trong suốt 500ml

Một phần quan trọng của mỗi người mẫu móng tay!

5,95 €
11,90 € Mỗi 1 l
Bao gồm 19% Thuế GTGT , thêm Vận chuyển (Gefahrgut)
  • Hàng có sẵn
  • thời gian giao hàng: 2 - 3 ngày làm việc Nước ngoài